Nu finns CPUP hip score för att bedöma risken för höftlateralisering

CPUP-loggaMaria Hermansson och medarbetare har publicerat två artiklar som gett ökad kunskap om riskfaktorer för höftlateralisering vid CP (se publikationslista). I den första artikeln visas att en hög Head-Shaft-Angle (HSA) är en viktig riskfaktor. I den andra artikeln har ” CPUP-hip score ” skapats där man genom att ange barnets ålder, GMFCS-nivå, Migrationsprocent och HSA kan beräkna risken för att en höft skall lateraliseras över 40% inom 5 år. Kalkylatorn för att beräkna CPUP hip score finns som länk till höger på hemsidan och kan även laddas ned som app (se länk till höger). PM för höftuppföljning och höftröntgenmätningar är förnyade med bland annat instruktion om hur HSA mäts.