Ny artikel om fysioterapi och fysisk aktivitet baserad på CPUP

newsFrida Degerstedt och medarbetare har analyserat hur mycket fysioterapeutiska interventioner och fysisk aktivitet barn i norra Sverige får relaterat ålder, kön, GMFCS och region. Stora variationer fanns, bland annat sågs att pojkar oftare fick fysioterapi och de deltog oftare än flickor i skolidrott . Artikeln kan läsas här.