Ny CPUP- och CPNorthdoktorand

Vid årsskiftet började Jessica Stockman, sjukgymnast/fysioterapeut vid habiliteringen i Nyköping, som doktorand på Lunds universitet. Jessica Stockman ska doktorera på deltid och ska bland annat undersöka användningen av ortoser hos barn och ungdomar med CP. Hon kommer även att studera förekomst, typ och fördelning av samsjuklighet vid CP över livsspannet och för det kommer data både från CPUP och det multinationella forskningsprogrammet CPNorth att användas. Vi hälsar Jessica välkommen och lycka till!


Jessica Stockman, doktorand med titeln ”Ortosanvändning och komorbiditet hos individer med cerebral pares och ryggmärgsbråck”.