Viktig information angående registreringar inlagda tisdag 25/2

Det har kommit till CPUPs kännedom att ett systemfel inträffade den 25 februari och att det på grund därav finns risk att de bedömningar som registrerades detta datum inte sparades i systemet. Tacksam om ni som registrerade in data den 25 februari kan kontrollera att era bedömningar finns kvar. Om inte, är vi tacksamma om ni kan lägga in på nytt. Om ni bedömer att ni inte har tid  så kontakta RC Syd:
Penny Lindegren, E-post: penelope.lindegren@skane.se , Tel: 046 – 17 13 48, för vidare besked hur ni ska gå tillväga. 
Vi beklagar det inträffade och det eventuella merarbete detta orsakar.