Nyheter från CPUP-dagarna: årsrapport och rekordantal

Årsrapporten 2022 publicerad
Årsrapporten för CPUP finns nu att läsa här och under fliken “Forskning/publikationer”. 2021 var ett bra år för CPUP. Trots pandemin hade vi en hög rapporteringsgrad till CPUP och de nyare formulären för kognition, logopedi och ortoser har fått en stor spridning. Andelen barn med fastställd diagnos har ökat från 67% till 83%. Mycket mer finns att läsa i rapporten. 

Rekorddeltagande vid CPUP-dagarna
Årets CPUP-dagar har nu startat. Vi är i år 640 deltagare vilket är betydligt fler än vid tidigare CPUP-dagar. Rapporter och reportage från CPUP-dagarna kommer att publiceras här på hemsidan.