3C är öppet!

oppenNu är samtliga formulär i 3C åter öppna för registrering!
I arbetsterapeuternas- samt fysioterapeuternas formulär finns några små justeringar jämfört med tidigare. Vi uppmanar därför alla att hämta nya “pappersformulär” från hemsidan så att ni har de mest aktuella.

Registreringar i 3C

Nu är vuxenformuläret åter öppet för registrering! Vid senare tillfälle kommer vuxenformuläret att stängas en gång till med då enbart för ett par timmar.
De andra formulären (fysioterapi-, arbetsterapi-, neuropediatrik- samt patientformuläret) är fortfarande stängda för registrering och ni får därför vänta med alla registreringar/ändringar i dessa formulär!

OBS!

Kom ihåg att ni inte ska registrera bedömningar, gjorda under 2014, förrän uppdateringarna i respektive formulär är genomförda. Vi kommer att meddela, här på hemsidan, när detta har skett.

Uppdateringar i 3C!

uppdatering3c

VIKTIGT ANGÅENDE UPPDATERINGAR AV FORMULÄREN 

Söndagen den 2e februari är sista dagen som det går att rapportera bedömningar gjorda under 2013 i fysioterapi-, arbetsterapi-, patient- samt neuropediatrikformuläret. RC Syd kommer därefter att uppgradera till 2014 års version av dessa formulär.

Arbetsterapeuter se hit!

glasogonI version 10 av arbetsterapeuternas manual och formulär hade det smugit sig in lite småfel. Nu finns nya versioner ute på hemsidan så ni som redan (2014-01-18 eller tidigare) laddat ner formulär och manual får göra det igen!

CPUP-vuxen

Det ADL-formulär, som använts i vuxenuppföljningen, upphör att gälla från och med 1 januari 2014 och vi arbetar vidare under året för att hitta ett fungerande alternativ.

Rekorddeltagande vid CPUP-dagarna i Göteborg

tackVid årets CPUP-dagar i Göteborg deltog 500 personer, nytt deltagarrekord. Tack vare intensivt arbete av arrangörsgruppen från Västra Götaland var mötet perfekt organiserat, trots Congrex konkurs. Ett väl valt och varierat program bidrog till den goda stämningen. Stort tack till alla som bidragit till det lyckade mötet; bidragsgivare, utställare och arrangörer.

Nästa CPUP-dagar är planerade till Malmö 20-21 oktober 2014.

Congrex i konkurs men CPUP-dagarna genomförs som planerat

trafikljusCongrex Sweden AB, som vi anlitat för att organisera CPUP-dagarna, gick för en vecka sedan i konkurs. Inbetalda pengar till CPUP-dagarna är låsta i konkursboet. Tack vare välvilja från den nationella kvalitetsregisterorganisationen, Beslutsgruppen för de nationella kvalitetsregistren och genom att hotellen skrivit ned sina fordringar kommer vi att kunna genomföra mötet som planerat. Ni som redan betalat för konferens och hotell kommer med andra ord inte att drabbas av konkursen. Ni som ännu inte betalat för ert deltagande kommer att få information om hur ni kan betala inom kort.

I denna vecka kommer en ny anmälningslänk att finnas här på CPUP-hemsidan.
Det är ovanligt många som anmält sig till CPUP-dagarna så vi ser fram emot ett inspirerande möte!