Ny masteruppsats och vetenskaplig artikel baserad på CPUP

Uppsats 150517 bildLena Hedström har skrivit en masteruppsats med titeln “Missing data in physiotherapists’ assessments of children with cerebral palsy”. Studien är också publicerad som vetenskaplig artikel i European Journal of Physiotherapy. Lena Hedström har undersökt omfattning och mönster av internt bortfall i sjukgymnastbedömningar av passiv ledrörlighet och spasticitet i CPUP. Det interna bortfallet var litet (6.2%) och varierade beroende på GMFCS nivå och ålder.

Uppsatsen kan läsas under rubriken Publikationer ovan eller genom att klicka på bilden till vänster.

Nu går det att anmäla sig till CPUP-dagarna!

CPUP-logga

Program och anmälningslänk till CPUP-dagarna 2-3 November i Sollentuna är nu klart. De kan ses i listen till höger tillsammans med information om hotellbokning och anmälda utställare. Vi ser fram mot två givande och inspirerande CPUP-dagar. Välkomna!

Nu är kognitionsformuläret klart!

infoBrukarorganisationerna i Norden (CP Norden, i Sverige representerat av RBU) har sedan flera år framfört önskemål att CPUP skall kompletteras med uppföljning av barnens kognitiva funktioner. På CP Nordens initiativ har en grupp psykologer från Sverige, Norge och Danmark på ett förtjänstfullt sätt utrett och fastställt vilka instrument som skall användas och vid vilka åldrar rapportering skall göras. Mer om det står i rekommendationerna som finns bland manualerna i listen ovan. Kognitionsdelen i CPUP är utformad på samma sätt som kognitionsdelen i HabQ, habiliteringens kvalitetsregister, och som CPUP samarbetar med. De barn som rapporteras avseende kognition i HabQ behöver inte rapporteras till CPUP.

Respektive habilitering beslutar om man vill och kan delta i rapportering av kognitions-bedömningar till något av kvalitetsregistren. Vi hoppas efterhand få en bred anslutning. Kunskapen om kognitiva funktioners betydelse vid CP kommer att öka, liksom hur de samspelar med andra funktioner så som manuell och grovmotorisk funktion, kommunikation, syn, hörsel och omgivningsfaktorer, som alla påverkar personens möjligheter till aktivitet och deltagande.

Första versionen av ”CPUP – Kognition” finns nu i 3C. Vi är tacksamma för synpunkter på formuläret så att vi kan förbättra det efterhand. Manualen till 3C och föräldrainformationen är uppdaterad.

Vuxenformuläret i 3C uppdaterat

Done


U
ppdateringen av vuxenformuläret i Comporto är klar och det är nu åter öppet för registrering. Vi tackar för ert tålamod under tiden. Om ni upptäcker några felaktigheter eller har frågor kring uppdateringarna så hör gärna av er.

SKL stöder två nya projekt med CPUP

CPUP-logga

CPUP har fått bidrag  från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att genomföra två nya  projekt under 2015. Vi har fått stöd för att konkret skapa ett brukarråd. Detta är en fortsättning på den utredning som gjordes förra året som påvisade värdet av ett brukarråd. Vi har också fått stöd för att skapa en automatisk rapport på hemsidan som kontinuerligt visar våra resultat för de olika målindikatorer vi satt upp för CPUP.

Vuxenformuläret i 3C stängs för uppgradering

Work in progress

Den 3-15 mars stängs webversionen av vuxenformuläret i Comporto för uppgradering. Därefter uppdateras utrapporterna i Computo. Under perioden 3-22 mars påverkas därför även åtkomsten till vissa utrapporter som ”Individuell historik” och ”Senaste bedömning”. Vi hoppas ni har överseende med detta och vi återkommer med besked på hemsidan så snart formuläret och utrapporterna är tillgängliga igen.

Undersökning av skeletthälsan hos barn med CP

CPUP-logga

Vi har fått forskningsanslag för att kartlägga skeletthälsan hos barn med CP.  Vi skall beskriva förekomsten och graden av benskörhet och riskfaktorer för att utveckla benskörhet. Målet är att skapa riktlinjer för vilka barn som bör utredas och för att kunna sätta in förebyggande behandling mot skelettskörhet och frakturer. Studien leds av barnortoped Ann-Charlott Söderpalm i Göteborg. Barn i Västra Götaland och Skåne kommer att väljas ut och erbjudas undersökning med DEXA-mätning av skelettet.

10 dagar kvar!

CPUP-logga

Vi påminner att senast 31 januari skall undersökningar gjorda för arbetsterapi-, fysioterapi-, neuropediatriker- och vuxenformulären 2014 vara inrapporterade i 3C för att komma med som underlag för nästa årsrapport.