Bedömningsplan!

4Nu finns en ny utrapport i 3C som heter ”bedömningsplan”. Den finns för både arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Bedömningsplanen innehåller information om när nästa bedömning bör ske.  För att få fram bedömningsplanen gör följande: Logga in i Computo. 1. Välj ett register – Välj antingen ”CPUP arbetsterapeuter” eller ”CPUP sjukgymnaster”. 2. Välj en rapport – Välj ”-bedömningsplan”.
Klicka på ”Generera rapport”.  Ange sedan ”Tillhörande region” samt ev ”Distrikt” och klicka på ”Generera rapport”. När rapporten genererats klicka på ”Förklaring till bedömningsplan”. Där finns en utförlig beskrivning om hur planen tas fram samt hur den skall tolkas.  Observera att personnummer, bedömningsdatum, region, ev distrikt, GMFCS-E&R samt MACS måste vara ifyllt för att personen skall hamna i bedömningsplanen.”

CPUP vuxen

Undersökningsformulär, med tillhörande manual, samt ADL-formulär till CPUP vuxen är nu uppdaterade och finns tillgängliga under fliken “CPUP vuxen”. Där finns nu även en manual till ADL-formuläret.
Uppgifter om kontaktpersoner för vuxenformulären i respektive region finns under fliken “kontakt/deltagande enheter”.

Sista inrapporteringsdag för 2012 är 28:e februari!

Sista datum för inrapportering av uppgifter från 2012 är 2013-02-28.

Efter det datumet tar vi fram filer, från samtliga formulär, till årsrapporten. Detta innebär att uppgifter, från 2012, som rapporteras in i 3C efter detta datum kommer att synas som ett bortfall i årsrapporten. Har någon problem att klara tidsgränsen är vi tacksamma för information tillpl@cpup.se i god tid före 28 februari.

Uppdaterad sjukgymnastmanual!

Från och med den 1e januari 2013 gäller en ny, uppdaterad sjukgymnastmanual samt tillhörande formulär.
De finns i den grå listen under ”Formulär/Manualer/PM”.
Det är beskrivning av ryggbedömning, beskrivning av fotbedömning samt referenser som är uppdaterade.