Rekord av vetenskapliga artiklar baserade på CPUP-data

Tio vetenskapliga artiklar baserade på CPUP har publicerats hittills under 2019. Det är ett betydligt högre antal mot tidigare år. Det här är ett glädjande tecken på den ökade forskningsaktiviteten kring CPUP. 
Bland artiklarna finns tre olika analyser av smärta vid CP, en studie av botulimuntoxinbehandling i över extremiteterna, en studie av korsettbehandling vid CP, en analys av olika höftoperationer för att förhindra höftluxation och en  rapport om hälsorapporterad livskvalitet hos vuxna med CP.
De nya artiklarna finns tillgängliga under menyrubriken Forskning/Publikationer: Vetenskapliga artiklar.
( Referat av artiklarna kommer med tiden att publiceras under avdelningen Speciellt för dig med CP. )