Vill du vara med i forskningsprojekt om vuxna med cerebral pares?

Vi söker dig som är vuxen och har cerebral pares eller är närstående till en vuxen person med cerebral pares.

Syftet med detta projekt är att ta reda på vilka svårigheter och problemområden som är viktiga för vuxna med cerebral pares. Vi vill också veta vad i omgivningen som underlättar eller är ett hinder. 

Vi använder ICF som är en internationell klassifikation  av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa som utvecklats av Världshälsoorganisationen (WHO). ICF omfattar flera områden som kroppsstruktur (tex leder, muskler), kroppsfunktion (tex smärta, sömn, spasticitet), aktivitet och delaktighet (tex kunna förflytta sig, kommunicera, sysselsättning, relationer).

Vi vill utveckla en kortversion av ICF, en ”lista” över vilka svårigheter som har störst betydelse för vuxna med cerebral pares.

Vi gör en intervju vid ett tillfälle. Intervjun tar 1-1,5 timme.
Är du intresserad av att delta eller har frågor om studien – läs mer i dokumentet här:
Vill du delta i forskningsprojekt om vuxna med cerebral pares?