Rekordantal deltagare vid årets CPUP-dagar

Vi är nu 620 anmälda deltagare till CPUP-dagarna 10-11 oktober – fler än någon gång tidigare i CPUP-dagarnas historia. Anmälningslänken är fortfarande öppen men vi närmar oss taket för vad restaurangen kan ta emot. Mer praktisk information till alla som anmält sig kommer nästa vecka, vecka 39.  
Anmälan och information