Reviderat bildstöd för CPUP nu tillgängligt

Alla som har programmet InPrint kan ladda ner filer för bildstöd från Symbolbrukets hemsida under Inspiration – Symbolbruket

Bildstödet innefattar information som kan användas inför CPUP-bedömningen, bilder och samtalskartor att använda under bedömningen och slutligen material för att återge vad bedömningen visade och planerade åtgärder.