Workshop om ögonstyrning efter CPUP-dagarna?

I samband med 2023 års CPUP-dagar planerar vi att erbjuda en workshop om ögonstyrning för psykologer som utreder barn med cerebral pares. Föreläsare blir professor Kristine Stadskleiv och neuropsykolog Maja Knudsen från Norge. 

Workshopen planeras som en heldag den 11 oktober. I mån av plats kan denna workshop även vara lämplig för arbetsterapeuter.

Vi önskar veta hur många som är intresserade av att delta så att vi kan besluta om vi ska arrangera detta eller ej.

Workshopen är kostnadsfri. Vänligen skicka en intresseanmälan till linda.sandstrom@med.lu.se före 30 juni.

Intresseanmälan är inte en anmälan till deltagande utan endast en fingervisning för oss att se hur stort intresset är. Denna workshop har  hållits tidigare och varit mycket uppskattad.