Ta del av årsrapport och filmade presentationer!

Den nya årsrapporten är nu klar att ta del av. Eftersom CPUP-dagarna är inställda i år har vi  gjort några filmade rapporter och bildpresentationer, se en del av dem direkt nedan! Även våra kolleger i Danmark och Norge har skickat in filmade årsrapporteringar:

Till CPUP årsrapport 2020 över verksamhetsår 2019: bildspel, filmer och årsrapport.

Som framgår av årsrapporten är det mycket som går framåt, men även delar att förbättra. Glädjande nyheter är att de nya yrkesgrupperna i CPUP; logopeder och ortopedingenjörer har rapportformulär klara och i årsrapporten berättar de om sitt arbete.
Forskningen ökar och i år berättar alla 11 doktorander om sina studier. Andelen barn med fastställd diagnos i CPUP har minskat medan andelen barn med höftluxation tenderar att öka. Detta är trender som vi behöver arbeta med att vända i positiv riktning framöver.