Uppskattade CPUP-dagar

CPUP-loggaÅrets CPUP-dagar hölls i Sollentuna 2-3 november. Av de utvärderingssvar som hittills kommit var dagarna mycket uppskattade. Årsrapporten som delades ut vid mötet finns nu att läsa under Publikationer i listen ovan. Handouts från föreläsningar kommer efterhand att läggas ut, liksom tilläggsmaterial till årsrapporten. Nästa år kommer CPUP-dagarna att hållas på Stadionmässan i Malmö vecka 43, närmare information om dagar kommer inom kort.