Workshop 7 februari om CO-OP

Den 7 februari klockan 12-14 erbjuder CPUP, CP Sverige och MMCUP en workshop via zoom om CO-OP:

Can the Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) Approach be beneficial for people with cerebral palsy or spina bifida?
Workshopen är gratis och kommer att hållas på engelska. 
Föreläser gör Marie Peny Dahlstrand, Ann-Marie Öhrwall samt Lena Bergquist. 

Läs mer och anmäl dig här.

Välkommen!
Ann Alriksson-Schmidt

Länkar
CP Sverige, diagnosförening för personer med cerebral pares och deras närstående.
MMCUP, uppföljningsprogram för personer födda med ryggmärgsbråck.