Handouts, CPUP-dagar 2022

Målinriktad träning
Lena Krumlinde Sundholm

Operationer och ortosbehandling vid valgusställning av
foten vid cerebral pares

Per Åstrand, barnortoped, med dynamiskt stöd av
Tina Andersson, ortopedingenjör

Hur ska vi utvärdera gångförbättrande operationer vid
Cerebral Pares?

Per Åstrand, barnortoped ALB/NKS

Guided growth i höftleden vid CP
Per Åstrand

Intratekal baklofenpumpsbehandling (ITB)
Karolinska sjukhuset

Spasticitet i CPUP
Cecilia Lidbeck

Ät och sväljsvårigheter hos 2035 vuxna med cerebral pares.
Data ur ett nationellt kvalitetsregister (CPUP)
Anita McAllister, Eva Sjöstrand & Elisabet Rodby Bousquet,
Karolinska Institutet, Region Östergötland & Lunds universitet

Workshop ortosformulär
Fredrik Bergljung, ortopedingenjör, Lund, Tina Andersson, ortopedingenjör, Stockholm, Andreas Ingemarsson, ortopedingenjör, Uppsala, Michael Ceder, ortopedingenjör, Jönköping, Per Åke Öhrling, ortopedingenjör, Norrköping

Fysioterapeuternas yrkesträff
Caroline Martinsson, Katina Pettersson

Interventions for children and young people with dysarthria, are they worth a try?
Lindsay Pennington

Nytt inom CP-forskningen
Kate Himmelmann

Självskattning av mental trötthet, för personer med medfödd eller tidigt förvärvad hjärnskada (modifierade Mental Fatigue Scale, m-MFS)

Kognisjonsutredninger av voksne
Kristine Stadskleiv

Ska vi revidera höftuppföljningen i CPUP?
Gunnar Hägglund

NEW ICF CORE SETS FOR ADULTS WITH CEREBRAL PALSY
Opportunities to standardize assessments worldwide
Suzie Noten, Melissa Selb, Elisabet Rodby Bousquet, Deborah Thorpe, Lorenzo Troenosemito, Wilma van der Slot, Marij Roebroeck

Hur ser det ut för vuxna med CP idag?
Elisabet Rodby Bousquet

Fysisk aktivitet
Elisabet Rodby Bousquet

Frakturpanorama vid cerebral pares
Riskfaktorer, screeningdiskussion
Gustaf Linton, Tomasz Czuba, Ann Alriksson Schmidt, Gunnar Hägglund

Intratekal baklofenbehandling
– erfarenheter i Göteborg

Kate Himmelmann

CP-diagnostik och tidiga åtgärder
Helena Magnusson, Kate Himmelmann

Att stå, varför och hur får vi till ett bra stående?
Fredrik Bergljung, Michael Ceder

Röstbehandling med LSVT för personer med cerebral pares och dysartri
Natali Bethoon, Fanny Boussard