Möt Barbro Lindquist på CPUP-dagarna!

Inför årets CPUP-dagar kommer vi här att presentera några av föredragshållarna och vad de ska föreläsa om. Först ut är Barbro Lindquist, psykolog i Halland, som har kommit att intressera sig för synproblem orsakade av hjärnskador på grund av cerebral pares.
Hur kom du att ägna dig åt just detta?

– När jag fick frågan om att ingå i ett arbetsteam kring  CVI, Cerebral Visual Impairment, tyckte jag att det var jätteintressant! Jag har lång yrkesverksamhet inom habiliteringen i Halland och har mött väldigt många barn och ungdomar med stora visuospatiala och visuella svårigheter, inte minst inom gruppen cerebral pares. Dessa personer kunde sannolikt ha nytta av diagnosen CVI.

– Det kändes även roligt att få fördjupa kunskaperna om
CVI också för att det finns ett ökat intresse både nationellt och internationellt.

Du arbetar nu i ett team i Västra Götalandregionen med cerebral synskada, hur går ert arbete till?

– Vårt utredningsteam för cerebral synskada (CVI) startade hösten 2020 och finns på Ögonmottagningen på Frölunda Specialistsjukhus i Göteborg. Vi tar emot barn och ungdomar 4–18 år, i första hand från Västra Götalandsregionen och Region Halland.

– I teamet ingår 2 ortoptister, synpedagog, specialpedagog, neuropsykolog, ögonläkare och koordinator. Vi arbetar 25% i vår gemensamma mottagning och har hittills sett drygt 50 barn.

Vad tänker du särskilt berätta om på CPUP-dagarna?

 – Vi kommer att berätta vad CVI innebär, hur vi utreder och diagnostiserar och om våra erfarenheter, framför allt med fokus på cerebral pares.

Barbro Lindquist, neuropsykolog, till vänster, och Susann Andersson, ögonläkare, till höger, kommer till CPUP-dagarna.

Läs mer om CVI och om konferensens föreläsare.

Anmärkning. Schemat för när de olika föreläsningarna och seminarierna körs under årets CPUP-dagar är under arbete.
Läs mer om programpunkterna här.