Nu går det att läsa eller lyssna på kognitionshäftet!

Nu är kognitionshäftet klart med information om vilka kognitiva svårigheter som barn och ungdomar med cerebral pares kan ha samt råd och tips. Informationen är skriven av en grupp av psykologer med lång erfarenhet av att arbeta med barn med cerebral pares och är baserad på evidens eller ”best practice”.

Ni har nu möjlighet att beställa de häften ni vill ha för er habilitering eller annan enhet för att ge ut till era barn och ungdomar med CP och deras familjer eller skolor.
Beställ här tryckta häften eller ta del av dem i pdf och som ljudfiler.

Efterhand kommer häftet att finnas tillgängligt på flera andra språk som engelska, finska, arabiska, amhariska, dari, och somaliska.

Vid frågor kontakta:
ann.alriksson-schmidt@med.lu.se
linda.sandstrom@med.lu.se