Uppskattat webinar om GMFM

Vi tackar fysioterapeuterna Katina Pettersson och Lena Hedström som genomförde webinariet om GMFM.
Katina och Lena skriver:  
Fredagen den 24 september 2021 samlades drygt 150 sjukgymnaster/fysioterapeuter  i ett webinar om det motoriska bedömningsinstrumentet GMFM. Kollegor från samtliga  Sveriges regioner deltog, och vi hade även kollegor med oss från Danmark, Norge, Finland och Island.
Tyngdpunkten på föreläsningen var att gå igenom hur vi registrerar GMFM bedömningar, samt hur vi kan använda våra resultat.
Vi vill tacka för deltagarnas intresse och aktiva medverkan. Tillsammans arbetar vi alla, för att utveckla våra habiliterande insatser för personer med cerebral pares – TACK allihop!

Länkar:
Åhörarkopior från webinaret 24/9 2021
Information om testet på Canchilds hemsida, såväl 88-an som 66-an
Själva testet

På Canchilds hemsida finns även all info om:
Percentiler
Motor-growth kurvorna