Powerpointpresentationer 2014

OBS! Ppt-presentationerna läggs ut efterhand som föreläsarna skickar sina presentationer till oss. Några presentationer har vi inte möjlighet att lägga ut alls på grund av sekretess och copyrightpolicy. 

Årsrapport 2014
Cerebral Pares i ett livsperspektiv. Reidun Jahnsen
Trender inom CP-forskning. Hans Forssberg
Höftprevention – vad har CPUP lett till? Gunnar Hägglund
Flexibla handortoser i silikon – kliniska erfarenheter. Mikael Sparr, Hanna Misch-Burnell
Handortoser till komplexa fall med ny teknik. Mikael Ceder
Aktuellt om skoliosbehandling vid CP. Hans Tropp
Handfunktion ur ett 20-årsperspektiv – vad har vi lärt? Anki Eliason
Aktuellt om handkirurgi vid CP. Marianne Arner
CP om 20 år. Kate Himmelmann
Positionering – historia och nutid. Pauline Pope
Brukarmedverkan. Eva Nordmark
Aktuell forskning med CPUP. Gunnar Hägglund
Yrkesträffar
Sjukgymnaster – yrkesträff
Sjukgymnaster – förslag till manualtext ortosavsnittet
Mina vårdkontakter – nuläge Caroline Martinsson
Neuropediatriker – yrkesträff
Ortopedingenjörer – yrkesträff
Kommunikation CFCS Kate Himmelmann