Två nya magisteruppsatser baserade på CPUP

Anna Rothin Gunnarson har analyserat stående med ståhjälpmedel hos barn i GMFCS III-V. De flesta som ståtränar gör det mindre än en timme om dagen 5 dagar i veckan. Typ av ståhjälpmedel och graden av abduktion varierar mellan olika regioner i landet.
Läs uppsatsen här.

Annika Jernberg Grönlund har analyserat samband mellan posturala asymmetrier i liggande och smärta. Barn med posturala asymmetrier hade ökad förekomst av smärta, oberoende av ålder, kön och GMFCS-nivå.  
Läs uppsatsen här.

Läs fler CPUP-relaterade arbeten på magisternivå och andra projektarbeten.