Fysioterapeutmanual Filmer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Filmer

Elystest

Rörlighetsmätning av dorsalflexion i foten vid extenderat knä

Rörlighetsmätning av dorsalflexion i foten vid flekterat knä

Rörlighetsmätning av hamstringsvinkel

Rörlighetsmätning av höftabduktion

Rörlighetsmätning av höftextension

Rörlighetsmätning av höftens inåtrotation

Rörlighetsmätning av höftens utåtrotation

Rörlighetsmätning av knäextension

Skattning av tonus i adduktorerna

Skattning av tonus i höftflexorer och höftextensorer

Skattning av tonus i knäextensorerna

Skattning av tonus i knäflexorerna

Skattning av tonus i plantarflexoner

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Filmer