Fysioterapeutmanual sidan 4

Manual till CPUP – sjukgymnaster formulär 100101
Vid första bedömningstillfället någonsin, skall frågor som innehåller ”sedan föregående bedömningstillfälle” besvaras enligt hur det har sett ut det senaste halvåret.

OBS! Sidnumren nedan avser på vilken sida i pappersformuläret som de olika bedömningarna finns.
Gå till önskad sida i formuläret:
asd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Filmer

Ortoser-definitioner

Ange de ortoser som barnet/ungdomen använder. Avrunda användningstiden till närmaste hela timtal.

FO (inlägg):Inkluderar alla typer av individuellt anpassade inlägg, proximalt från malleolerna till och med metatarsophalangeala lederna eller distalt, oavsett material. Syftet är att påverka de subtalara lederna och/eller mellanfoten.
AFO (AnkelFotOrtos):Inkluderar alla ortoser som proximalt avslutas ovanför malleolerna t o m knäleden och distalt sträcker sig över foten. Syftet är att verka över ankelleden och/eller distalt. Det görs ingen skillnad om ortosen är ledbar i fotleden eller inte. Fasta, ”dynamiska” eller ledbara ortoser inkluderas.
KAFO (KnäAnkelFotOrtos):Inkluderar alla ortoser som proximalt avslutas ovanför knäleden t o m trochanter major och distalt sträcker sig över foten. Fasta eller ledbara ortoser inkluderas. Syftet är att verka över knäleden och fotleden.
KO (KnäOrtos):Inkluderar alla ortoser som proximalt avslutas ovan knäleden t o m trochanter major och sträcker sig distalt till malleolerna. Syftet är att verka över knäleden.
HO (HöftOrtos):Inkluderar alla ortoser som sträcker sig över lårbenen. Syftet är att verka över höftlederna.

Mål med ortos-definitioner:

Ortoser för barn med CP är vanligtvis utformade med en eller två huvudsakliga mål:
– att påverka kroppens struktur
– att underlätta funktion.

Kontraktur behandling:

Kontraktur orsakad av t ex obalanserad muskulatur som passivt kan korrigeras, kan upprätthållas i fördelaktigt läge med ortoser.

Förbättra gångförmåga:

Ortoser för nedre extremiteterna kan förbättra gångförmåga genom att ändra kroppens yttre och inre krafter. Ortoser kan minska kompensatoriska rörelser och därmed påverka energiförbrukning, steglängd och andra gångparametrar.

Förbättra balans/ge stabilitet:

Att förbättra stabilitet innebär att styra placeringen av tyngdpunkten i kroppen. Ortoser för nedre extremiteterna kan underlätta eller förhindra rörelser i syfte att ge mer upprätt stabilitet vid t ex förflyttningar. T ex kan en höftabduktionsortos förbättra stabilitet och balans genom att öka understödsytan i sittande.

Underlätta träning:

Ortoser kan underlätta träning genom att optimera, alternativt fixera kroppssegment/kroppsdel och på så sätt fokusera behandlingen för att t ex få bättre kontroll av rörelsen.

Annat:

Exempel på ”annat” kan vara; postoperativt, smärtlindring, ge yttre skydd mm.

Fraktur

Avser alla sorters frakturer (svara ”ja” eller ”nej”).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Filmer