Fysioterapeutmanual sidan 5

Manual till CPUP – sjukgymnaster formulär 100101
Vid första bedömningstillfället någonsin, skall frågor som innehåller ”sedan föregående bedömningstillfälle” besvaras enligt hur det har sett ut det senaste halvåret.

OBS! Sidnumren nedan avser på vilken sida i pappersformuläret som de olika bedömningarna finns.
Gå till önskad sida i formuläret:
asd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Filmer

Muskeltonus

Saxning vid gång/aktivitet: Exempel på aktiviteter för barn som ej går: förflyttar sig på golvet, gör någonting i liggande/sittande exempelvis leker. Aktiviteter som är utlösta av emotioner eller hastighet t.ex. glädje, rädsla osv.

Skattning av muskeltonus enl modifierad Ashworth-skala av Bohannon och Smith (1987)

0 =Ingen förhöjning av muskeltonus.
1 =Lätt förhöjning av muskeltonus, visar sig som ”catch and release” eller som ett minimalt motstånd i slutet av rörelsebanan.
+1 =Lätt förhöjning av muskeltonus, visar sig som ”catch” följt av minimalt motstånd genom resten av rörelsebanan (mindre än hälften av rörelseomfånget).
2 =Mer markant förhöjning av muskeltonus genom större delen av rörelsebanan, men rörelsen är fortfarande lätt att utföra.
3 =Avsevärd förhöjning av muskeltonus, svårt att utföra passiva rörelser.
4 =Stelhet vid flexion eller extension av kroppsdelen.

Utgångsställningar vid skattning av muskeltonus.

Höftflexorer Ryggliggande (för benet i flexion-extension, känn efter tonus när höften extenderas/sträcks)

Adduktorer Ryggliggande, extenderade knän och höfter. (Ben förs i abduktion-adduktion, känn efter tonus då ben förs i abduktion).

Knäflexorer Ryggliggande, 90° höftflexion (känn efter tonus då knä extenderas/sträcks ut).

Knäextensorer Ryggliggande, 90° höftflexion (känn efter tonus då knä flekteras/böjs).

Plantarflexorer Ryggliggande, exten derade höfter och knän (för foten i dorsalflexion/plantarflexion, känn efter tonus då foten dorsalflekteras).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Filmer