Fysioterapeutmanual sidan 9

Manual till CPUP – sjukgymnaster formulär 100101
Vid första bedömningstillfället någonsin, skall frågor som innehåller ”sedan föregående bedömningstillfälle” besvaras enligt hur det har sett ut det senaste halvåret.

OBS! Sidnumren nedan avser på vilken sida i pappersformuläret som de olika bedömningarna finns.
Gå till önskad sida i formuläret:
asd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Filmer

Fysioterapi

Avsikten med detta avsnitt är att få en uppfattning om personen har erhållit sjukgymnastiska/fysioterapeutiska insatser utöver CPUP bedömning sedan föregående bedömningstillfälle.

Kroppsfunktioner och kroppsstrukturer, Aktivitet/Delaktighet-: bibehålla kroppsställning, ändra position, förflyttning, personlig vård

Här efterfrågas om personen, sedan föregående bedömningstillfälle: erhållit fysioterapeutiska åtgärder som avsett befrämja och påverka rörelserelaterade funktioner och strukturer samt tränat färdigheter för att befrämja aktivitet/delaktighet.

Svarsalternativen är nej, specifikt tränade, tränade integrerat i vardagliga aktiviteter, både tränade specifikt och integrerat, och om personen har haft konkreta uttalade mål eller ej.

Begrepp från WHO:s klassifikation av hälsorelaterad funktionsförmåga och dess begränsningar – International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), har använts.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Filmer