Fysioterapeutmanual sidan 11

Manual till CPUP – sjukgymnaster formulär 100101
Vid första bedömningstillfället någonsin, skall frågor som innehåller ”sedan föregående bedömningstillfälle” besvaras enligt hur det har sett ut det senaste halvåret.

OBS! Sidnumren nedan avser på vilken sida i pappersformuläret som de olika bedömningarna finns.
Gå till önskad sida i formuläret:
asd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Filmer

GMFM och PEDI

Resultaten från senast genomförda bedömning med Gross Motor Function Measure (GMFM)-66 och -88 och/eller Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) kan registreras här enligt lokala överenskommelser.

Referenser:
Russell D, Rosenbaum P, Avery L, Lane M. Function Measure Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88) User’s Manual. Clinics in Developmental Medicine No 159.Mac Keith Press. Can Child Centre for Childhood Disability research, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada; 2002.
Nordmark E, Orban K. Pediatric Evaluation of Disability Inventory, PEDI.
Translated and adapted by permission Center for Rehabilitation Effectiveness, Sargent College of Health and Rehabilitation Sciences, 635 Commonwealth Avenue, Boston, MA 02215-1605 USA.
Svensk version Psykologiförlaget AB, 1999.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Filmer