Fysioterapeutmanual sidan 6

Manual till CPUP – sjukgymnaster formulär 100101
Vid första bedömningstillfället någonsin, skall frågor som innehåller ”sedan föregående bedömningstillfälle” besvaras enligt hur det har sett ut det senaste halvåret.

OBS! Sidnumren nedan avser på vilken sida i pappersformuläret som de olika bedömningarna finns.
Gå till önskad sida i formuläret:
asd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Filmer

Rörelsestatus:

Avrunda uppmätt gradtal till närmsta jämna fem/tiotal.

Höftabduktionen kan mätas på två olika sätt:

1. Med extenderade höfter och flekterade knän. Denna utgångsställning skall användas i de fall då det är möjligt, därför kallad ”obligatorisk”.

2. Med extenderade höfter och knän. Denna utgångsställning används då ovanstående inte är möjlig eller vid de habiliteringsenheter där man kommit överens om att mäta höftrörligheten på båda sätten, därför kallad ”frivillig”. Går det ej att använda någon av de ovanstående utgångsställningarna fyller man i sitt värde på ”obligatorisk höftabduktion” och sedan fyller man i ”ja” på ”Avviker från standardiserad utgångsställning”.

Alternativ utgångsställning vid kraftigt ökad ländlordos är att flektera i den höft som ej mäts för tillfället. Ange detta i så fall genom att markera ”Avviker från standardiserad utgångsställning”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Filmer