Fysioterapeutmanual sidan 10

Manual till CPUP – sjukgymnaster formulär 100101
Vid första bedömningstillfället någonsin, skall frågor som innehåller ”sedan föregående bedömningstillfälle” besvaras enligt hur det har sett ut det senaste halvåret.

OBS! Sidnumren nedan avser på vilken sida i pappersformuläret som de olika bedömningarna finns.
Gå till önskad sida i formuläret:
asd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Filmer

ICF-komponenterna kroppsfunktioner och kropps strukturer relateras till:

Kapitel 7:Neuromuskuloskeletala och rörelserelaterade funktioner. Detta kapitel handlar om rörelsesystemets funktioner, inklusive funktioner i leder, skelett, reflexer och muskler.
Kapitel 4:Hjärt- kärlfunktioner, andningsfunktioner.
Kapitel 2:Sinnesfunktioner (som hänger samman med kroppsställning, balans och rörelse) och smärtförnimmelser.

Motsvarande urval för ICF-komponenterna Aktivitet/Delaktighet återfinns i:

Kapitel 4:Förflyttning. Detta kapitel handlar om att röra sig genom att ändra kroppsställning eller att förflytta sig från en plats till en annan, att bära, flytta eller hantera föremål, att gå, springa eller klättra och att använda olika former av transportmedel.
Kapitel 5:Personlig vård (äta/dricka, personlig hygien, sköta toalettbehov, av- och påklädning).

Referenser:
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).
WHO 2001. Svensk översättning: Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.
Socialstyrelsen 2003. ISBN 91-7201-755-4. Artikelnr 2003-4-1.
Erlanders Gotab, Vällingby, augusti 2003.[citerad 20070101].
Tillgänglig på: www.sos.se/epc/klassifi/icf.htm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Filmer