Fysioterapeutmanual sidan 7

Manual till CPUP – sjukgymnaster formulär 100101
Vid första bedömningstillfället någonsin, skall frågor som innehåller ”sedan föregående bedömningstillfälle” besvaras enligt hur det har sett ut det senaste halvåret.

OBS! Sidnumren nedan avser på vilken sida i pappersformuläret som de olika bedömningarna finns.
Gå till önskad sida i formuläret:
asd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Filmer

Bedömning av fot

Ange om personen kan belasta båda fötterna. All form av belastning av båda fötterna, med eller utan levande stöd, är tillåten. Det vill säga: hela foten måste inte belastas. Ange om belastad höger respektive vänster häl är normal, i varus- eller valgusställning. (Kan personen inte belasta hälen hoppar man över denna bedömning.

Bedömning rygg och skolios:

Ange om personen är skoliosopererad. Om skoliosoperation är gjord är bedömning av rygg och skolios ej obligatorisk.
Om bedömning av rygg och skolios utförs – ange i vilken ställning ryggen bedöms. Välj först och främst stående utgångsställning med korrektion för eventuell bäckentippning på grund av benlängdsskillnad eller kontrakturer i nedre extremiteterna. Är detta inte möjligt görs bedömningen i sittande, med korrektion för eventuell bäckentippning. Är detta inte heller möjligt görs bedömningen i liggande. Det är de strukturella och inte de funktionella skolioserna som anges.
Graden av skolios (lätt, måttlig eller uttalad) är en grov uppskattning av skoliosens storlek. Graderingen avgör om röntgenkontroll skall göras enligt vårdprogrammet.
Bedömning om en skolios är korrigerbar eller ej görs bäst i magliggande. Försök att räta upp ryggen med hjälp av dina händer. Kan ryggen rätas upp är skoliosen korrigerbar. Ibland är skoliosen delvis korrigerbar, men ryggen kan inte fås helt rak. Ange då skoliosen som ej korrigerbar.
Exempel på benämningar: Högerkonvex thorakal skolios (I), högerkonvex thorakolumbal skolios (II), vänsterkonvex lumbal skolios (III), högerkonvex thorakal och vänsterkonvex lumbal skolios (IV). (Ur Danielsson och Willner: Barnortopedi och skolioser. Studentlitteratur 1999, med tillstånd av förf.)
korset

Korsett:

Inkluderar alla typer av individuellt anpassade bålortoser. Ange de bålortoser som barnet/ungdomen använder. Avrunda användningstiden till närmaste hela timtal.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Filmer